Политика за отмяна

Промяна/отмяна на еднократно посещение НЕ Е ВЪЗМОЖНА.

Отмяна на посещение при сключен абонамент:

Всяка седмица - клиентът може да отмени дата на предстоящо посещение само след като са изминали 4 посещения. Може да се натрупват до 2 отмени. Отмяната е възможна само ако има повече от 7(седем) дни преди датата на посещението.

2 пъти на 4 седмици - клиентът може да отмени дата на предстоящо посещение само след като са изминали 4 посещения. Не може да се натрупват отмени. Отмяната е възможна само ако има повече от 7(седем) дни преди датата на посещението.

1 път на 4 седмици - клиентът може да отмени дата на предстоящо посещение само след като са изминали 4 посещения. Не може да се натрупват отмени. Отмяната е възможна само ако има повече от 7(седем) дни преди датата на посещението.

Промяна на посещение при сключен абонамент:

За всички абонаментни планове клиентът има право на 1(една) безплатна промяна за всяка дата. Клиентът може да промени дата на предстоящо посещение ако остават по-малко от 7(седем) дни до датата на почистване. Ако клиентът е изразходвал правото си на безплатна промяна се налага такса от 20 лева. Промяна след 48-я час преди денят на посещението не е възможна.