Политика за отмяна

Политика за отмяна

Промяна на еднократно посещение:

Клиентът може да отменя посещение до 48 часа преди датата, на която следва да бъде извършена услугата.

Отмяна когато остават по-малко от 48 часа преди 00:00 часа на денят на посещението е възможна само за свободните дати от календара, ако има такива и ако клиентът Клиент възползвал се от опцията промяна на дата повече не може да отлага посещение и ще бъде таксуван с 20 лева (двадесет лева).

Отмяна след 24-ият час преди 00:00 часа на дата на посещението не е възможна независимо дали клиента може да използва заплатената услуга, той ще бъде таксуван с пълната стойност на посещението.


Промяна на посещение при сключен абонамент:

За абонати ползващи услугата 1 почистване на седмица могат да отменят дата за почистване веднъж на 4 седмици.
 
Отмяна след 48-ят час преди 00:00 часа на денят на посещението ще бъде таксуван с 20 лева (двадесет лева).

Отмяна сле 24-ият час преди дата на посещението не е възможна независимо дали клиента може да използва заплатената услуга, той ще бъде таксуван с пълната стойност на посещението.

За абонати ползващи услугата 1 почистване на 4 седмици могат да отменят дата за почистване веднъж на 12 седмици.

За абонати ползващи услугата 2 почиствания на 4 седмици могат да отменят дата за почистване веднъж на 8 седмици.