Работи при нас


Хоум асистентите в Клийн Лабс се грижат за жилищата на клиентите, като ги посещават по график. Те извършват всички дейности, свързани с поддържането на реда и чистотата в определените помещения:

✅ обезпрашаване ✅ почистване на подове и плочки ✅ почистване на бяла техника ✅ почистване на бани и санитарни помещения ✅ гладене ✅ смяна на спално бельо ✅ рециклиране на отпадъци и др.

Ако имате:

 • минимум средно образование;
 • умения за работа с перална и гладачна техника;
 • умения за работа в екип;
 • отговорно отношение към работата;
 • усет към чистота и хигиена.
 • владеенето на чужд език и предишен опит на подобна длъжност са предимство;

Предлагаме:

 • гъвкава форма на заплащане;
 • осигуровки върху пълния доход;
 • карта за градски транспорт;
 • периодично фирмено обучение;
 • стартов комплект Клийн Лабс;
 • самоосигуряващо се лице.

Ако обичате такъв тип работа и чувствате, че отговаряте на изискванията, моля, изпратете ни своя автобиография на contact@cleanlabs.bg. Ще се свържем за интервю с всички кандидати, одобрени по документи.

*Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Работодателят, в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.